Δίσκος με bronze πλαίσιο και ξύλινη καφέ επιφάνεια 40 χ 30 ΕΚ ( 4030 WL BR ).