• Κωδικός πρόσκλησης 2513
  • Στην τιμή περιλαμβάνεται το προσκλητήριο και ο φάκελος
  • Στην τιμή  δεν περιλαμβάνονται οι εκτυπώσεις και η συναρμολόγηση .
  • Μονής όψης
  • Το συγκεκριμένο δείγμα εχει χρέωση  2 εκτυπώσεων. ΑΠΛΟ ΜΕΛΑΝΙ για το κείμενο επάνω σε ριζόχαρτο και ΑΠΛΟ ΜΕΛΑΝΙ για την φωτογραφία στην δεύτερη κάρτα.
  • Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το αξεσουάρ.