Δίσκος με bronze πλαίσιο και ξύλινη καφέ επιφάνεια_2