Δίσκος επάργυρος με plexi επιφάνεια κόκκινου χρώματος